Hãy làm Ngọn Đuốc VIỆT NAM

Hãy làm Ngọn Đuốc VIỆT NAM

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Xin Hãy vùng lên, để Giữ lấy Quê Hương...

      Các Bạn ơi..!!!


Không gì đau khổ & bất hạnh cho bằng.. 
                  
.....khi một Dân Tộc không có Tổ Quốc ,

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Hỡi các Bạn Trẻ Việt Nam, Hãy cùng nhau Đấu Tranh Cho Quê Hương ..

Xin Hãy Làm Ánh Đuốc
..Bạn ơi cùng nhau ta đứng lên..Việt Nam Tự Do hãy Đấu Tranh
Bạn ơi cùng nhau ta tiến lên.. Việt Nam Tự Do trong Ấm No.
Từng bước chân oai hùng, Bạn ơi chúng ta cùng nhau cùng đứng lên..cùng đứng lên ..cùng đứng lên..
Vùng lên các bạn ơi....cùng Đấu Tranh..đến giọt máu cuối cùng...
Đòi lại Tự Do Dân Chủ cho VN của chúng ta   Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương
Đêm thâm u đêm ngục tù non nước
Cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng …
Anh em ơi đêm chập chùng Tam Biên
Lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá
Hồn là sao kết tinh thành ngân hà