Hãy làm Ngọn Đuốc VIỆT NAM

Hãy làm Ngọn Đuốc VIỆT NAM

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Xin Hãy vùng lên, để Giữ lấy Quê Hương...

      Các Bạn ơi..!!!


Không gì đau khổ & bất hạnh cho bằng.. 
                  
...một Dân Tộc không có Tổ Quốc , không còn CỘI NGUỒN !

Chúng ta là Giòng giống LẠC HỒNG! hãy cùng nhau giữ vững CỘI NGUỒN !

Vùng lên Vùng lên các bạn ơi, cùng nhau Đấu Tranh,đến giọt máu cuối cùng... 
  
Việt Nam không thể là Tây Tạng thứ 2 của Trung Quốc 

Xin Hãy vùng lên, để Giữ lấy Quê Hương Tổ Quốc VN của chúng ta ,

    Dân Tộc Việt không thể bị diệt vong !!!  **

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Hỡi các Bạn Trẻ Việt Nam, Hãy cùng nhau Đấu Tranh Cho Quê Hương ..

Xin Hãy Làm Ánh Đuốc
Bạn ơi cùng nhau ta đứng lên.
Muốn Việt Nam Tự Do phải Đấu Tranh
Bạn ơi cùng nhau ta tiến lên.
Từng bước chân oai hùng, Bạn ơi chúng ta cùng nhau cùng đứng lên!
cùng đứng lên ,cùng đứng lên!

Vùng lên các bạn ơi, cùng nhau Đấu Tranh,đến giọt máu cuối cùng...

Đòi lại Tự Do Dân Chủ cho VN của chúng ta !   Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương
Đêm thâm u đêm ngục tù non nước
Cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng …
Anh em ơi đêm chập chùng Tam Biên
Lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá
Hồn là sao kết tinh thành ngân hà